Fortinova Fastigheter AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020/2021

Fortinova Fastigheter AB (publ) årsredovisning för perioden 2020.09.01 – 2021.08.31 finns från den 1 december 2021 publicerad och tillgänglig på fortinova.se. Rapporten innehåller även koncernens hållbarhetsredovisning.

Årsredovisning i PDF finns i anknytning till detta pressmeddelande samt på Fortinovas hemsida. Årsstämman kommer att hållas den 15 december 2021. Den tryckta årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på Fortinovas kontor i början av december 2021.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, vd

Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO och ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

 

Om Fortinova

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,6 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 79 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2021-11-16

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer