Fortinova förvärvar bostäder i Kungsbacka och samhällsfastighet i Varberg

Fortinova har tillträtt två fastigheter i Kungsbacka och en fastighet i Varberg. Den uthyrningsbara arean är 5842 kvm och fördelas på 45 lägenheter, en gymnasieskola samt några mindre lokaler. Hyresvärdet är 7 Mkr. Affärerna har skett off-market och säljarna är privatpersoner. Tillträde skedde i början av maj 2022.

"Fastigheterna har ett väldigt bra läge och utvecklingspotential. Fortinova äger sedan tidigare grannfastigheterna vilket möjliggör en effektiv förvaltning.”, säger vice VD Anders Valdemarsson.

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 28 februari 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,8 Mdr, varav bostadsfastigheter utgör cirka 80 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Johansson, vd
0340-59 25 50, aj@fortinova.se

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2023-04-19

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer