Fortinova förvärvar två bostadsfastigheter i Göteborg

Fortinova Fastigheter AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av två bostadsfastigheter i Olofstorp, Göteborgs kommun. Byggnaderna uppfördes 2007 och har en uthyrningsbar area om 1 632 kvm fördelat på 24 lägenheter. Hyresvärdet är 2,4 Mkr. Säljare är privatpersoner. Tillträde planeras ske 1 april 2022.

Anders Valdemarsson, vice vd, kommenterar:

”Olofstorp är med sitt lugna läge ett mycket eftertraktat bostadsområde. Det finns skola, förskola, vackra naturområden och goda kommunikationsmöjligheter till centrala Göteborg så vår bedömning är att området kommer att fortsätta utvecklas positivt.”

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 30 november 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,7 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 79 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer