Fortinova rekryterar Hans-Emil Lundqvist som förvaltningschef

Hans-Emil Lundqvist blir Fortinovas nya förvaltningschef. Han ansluter till Fortinova i juli 2022 och tar då även plats i ledningsgruppen. 

Hans-Emil Lundqvist har över 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och ledarskap från olika svenska fastighetsaktörer, bland annat Riksbyggen och Varbergs Bostad. Hans kompetens omfattar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Närmast kommer han från Castellum och en tjänst som affärsområdeschef för västra Sverige.

 
– Hans-Emil Lundqvist har precis den kompetens Fortinova behöver för att vi ska kunna fortsätta vår expansiva resa och nå vårt mål om ett dubblerat fastighetsbestånd i västra Sverige under de närmaste åren. Som förvaltningschef kommer Hans-Emil att ha det övergripande ansvaret för att effektivisera förvaltningen, skapa värden och utveckla hållbarhetsarbetet i verksamheten, säger Anders Johansson, vd på Fortinova.

– Min uppfattning är att förvaltningen skall utgå från hyresgästerna. Det är genom att lyssna på dem som vi får nöjda kunder. Utifrån den plattformen skapas långsiktig effektivitet, värden och arbetsglädje. Jag ser fram emot att vara med på Fortinovas spännande och expansiva resa, säger Hans-Emil Lundqvist. 
 

Fortinova hälsar Hans-Emil Lundqvist varmt välkommen!

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 28 februari 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,8 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 80 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.  

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2023-04-19

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer