Fortinova säljer bostadsfastigheter i Varberg

Fortinova säljer två fastigheter i centrala Varberg till bostadsrättsföreningar bildade av hyresgästerna. Fastighetsvärdet uppgår till 44,5 Mkr (26 441 kr/kvm) vilket överstiger redovisat värde med 40 %.

-Vi noterar ett stort intresse från våra hyresgäster att ombilda fastigheterna de bor i till bostadsrättsföreningar. För hyresgästernas del skapas i princip alltid ett övervärde i samband med en ombildning. Affärerna visar också på de betydande latenta fastighetsvärden som finns i vårt bestånd, säger Anders Valdemarsson, vVD Fortinova.

Fastigheterna Illern 14 (11 lägenheter) och Almeberg 13 (11 lägenheter) har adresserna Bergsgatan 8-10 respektive Träslövsvägen 9-11. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1683 kvm, varav bostadsarean är 1583 kvm. Försäljningarna sker i bolagsform och köpeskillingen för aktierna är ca 33,4 Mkr. Bostadsrättsföreningarna har tillträtt fastigheterna den 4 respektive den 11 februari 2021.

 

Rådgivare

Ombildningskonsulterna i Sverige har agerat rådgivare till bostadsrättsföreningarna. Danske Bank har samarbetat med bostadsrättsföreningarna avseende finansiering.

Om Fortinova

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 30 november 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 264 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Johansson, vd
0340-59 25 50   aj@fortinova.se

Anders Valdemarsson, vvd
0340-59 25 50   av@fortinova.se

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer