Fortinova tillträder 38 hyreslägenheter i Falköping och Trollhättan

Pressmeddelande 2021-11-08

Fortinova Fastigheter AB (publ) har tillträtt två bostadsfastigheter den 1 november 2021. Den uthyrningsbara boytan är 2525 kvm och det årliga hyresvärdet 2,8 Mkr.

 

”Detta är våra första lägenheter i Falköping. Det är en mycket fin fastighet som ligger på Ströget (Sankt Olofsgatan) nära centrum och tågstationen. Förbindelserna till Göteborg, Jönköping och Stockholm är bra. I Trollhättan har vi köpt en mindre fastighet i attraktiva Strömslund. På båda platserna finns förutsättningar att skapa en god livskvalitet”, säger Anders Valdemarsson.
 

En bild som visar utomhus, byggnad, himmel, väg

Automatiskt genererad beskrivning

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, verkställande direktör Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 52
John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), 0340-59 25 59

 

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2021 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 3,6 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 79 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

 

2020-12-21

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORTINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Läs mer
2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer