Fortinova tillträder nyproducerade hyresrätter med investeringsstöd i Borås

Fortinova Fastigheter AB (publ) har tillträtt fastigheten Borås Hästhoven 2 i området Bergsäter. Längs med Åsboholmsgatan och Enedalsgatan har två fristående byggnader uppförts med gångavstånd till både centrum och natur. Affären som avtalades den 10 december 2020 är den första av tre hyresrättsprojekt i Borås som Fortinova planerar att tillträda. Byggnaderna är fullt uthyrda med inflyttning i slutet av juni 2022. Den uthyrningsbara arean är 4 156 kvm fördelat på 69 lägenheter. Hyresvärdet uppgår till 6,8 Mkr. Tillträde har skett idag den 6 juli 2022.

Borås Hästhoven 2 - nov 2021 under uppförande
Bilden föreställer fastigheten Borås Hästhoven 2 under uppförandet i november 2021.

Anders Valdemarsson, vVD för Fortinova Fastigheter AB, kommenterar:
”Vi ser fram emot att förvalta denna fastighet som ligger i en tillväxtregion med goda kommunikationer. I och med att projektet har fått investeringsstöd utbetalt kan hyrorna hållas nere. Vi är en långsiktig ägare och ser då framför oss en lägre risk för vakanser och omflyttningar. Lägenheterna är uppförda med en god teknisk standard och tydlig hållbarhetsprofil (energiförbrukning om max 56% av BBR).

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, vd
Telefon: +46 70 301 54 35
E-post: aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO och ansvarig för investerarrelationer
Telefon: +46 73 660 94 13
E-post: jw@fortinova.se

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 maj 2022 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,4 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

2020-11-06

Fortinova offentliggör prospekt och prisintervall i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer
2023-04-19

Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Läs mer
2020-10-26

Fortinova avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Läs mer